Hoeveel inwoners telt Caribisch Nederland?

In 2011 telde Caribisch Nederland ruim 21 duizend inwoners. De bevolking van Bonaire bestaat uit 15,7 duizend personen, die van Sint-Eustatius uit 3,6 duizend personen en die van Saba uit 1,8 duizend personen.

Sinds 10 oktober 2010 zijn de eilanden van Caribisch Nederland onderdeel van Nederland. Daarvoor waren zij deel van de Nederlandse Antillen.