Mag nu wel of niet de batenzijde van functie 940 (Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen) gebruikt worden?

Over het gebruik van functie 940 is onlangs een beslissing genomen door de commissie BBV. Besloten is dat deze functie gelezen moet worden als 'Lasten en baten heffing en invordering gemeentelijke belastingen', u mag dus op deze regel de grijze cel bij categorie 3.4 (Overige goederen en diensten) gebruiken voor de boekingen met betrekking op opbrengsten uit aanmaningen en dwangbevelen.