Wij willen onze werknemers een opt-out bieden, zodat ze kunnen aangeven dat ze niet meegenomen willen worden in de ‘ingezoomde’ Barometer. Kan dat?

Dit is een keuze van de organisatie zelf, maar het CBS raadt dit af. Een opt-out kan een vertekend beeld geven. Mogelijk kiest een selectieve groep werknemers voor opt-out, bijvoorbeeld juist de werknemers met een (Buiten-) Europees herkomstland. Hoe hoger het opt-out percentage, hoe groter het risico op vertekening. Zie onderstaand fictief rekenvoorbeeld voor een indicatie van de vertekening:

Voorbeeld 1: geen opt-out
HerkomstlandAantal werknemers gegevenslevering aan CBS = werkelijk aantal werknemersAantal opt-outUitkomsten Barometer = werkelijke verdeling o.b.v. alle werknemers
Nederland380076%
Europa60012%
Buiten-Europa60012%
Totaal5000100%

Voorbeeld 2: 5% opt-out herkomstland Nederland
HerkomstlandAantal werknemers gegevenslevering aan CBSAantal opt-outUitkomsten Barometer
Nederland3552575%
Europa60013%
Buiten-Europa60013%
Totaal47525100%

Voorbeeld 3: 5% opt-out herkomstland Buiten-Europa
HerkomstlandAantal werknemers gegevenslevering aan CBSAantal opt-outUitkomsten Barometer
Nederland380080%
Europa60013%
Buiten-Europa35257%
Totaal47525100%

Als een organisatie werknemers toch een opt-out wil bieden, is dat aan henzelf. Het CBS neemt dit op in de leveringsovereenkomst en in de populatieomschrijving in de toelichting bij de publicatie. Om de kwaliteit van de Barometer te kunnen waarborgen is de richtlijn dat het percentage werknemers dat gekozen heeft voor een opt-out minder dan 5 procent is. Een organisatie dient het te melden aan het CBS wanneer zij gebruik willen maken van een dergelijke opt-out.