Wat is een last onder dwangsom?

Een last onder dwangsom is een herstelsanctie. Deze kan door de Directeur-Generaal van de Statistiek worden opgelegd naar aanleiding van het niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van de gevraagde gegevens aan het CBS. Een herstelsanctie is gericht op het beëindigen van een bepaalde overtreding en met als doel de rechtmatige situatie te herstellen. Bij het CBS betekent dit dat de gevraagde gegevens alsnog worden ingestuurd. Er wordt een termijn van twee weken gesteld waarin de gegevens alsnog kunnen worden ingestuurd. Als u de gegevens binnen twee weken instuurt hoeft u geen dwangsom te betalen. Deze termijn van twee weken heet de begunstigingstermijn. Na het aflopen van de begunstigingstermijn wordt een dwangsom per dag opgelegd. Hierbij bestaat de verplichting tot betaling van een geldsom.