Open data

© ANP

Wat is open data?

Open data zijn vrij toegankelijke datasets die eenvoudig door computers verwerkt kunnen worden. Het CBS biedt drie verschillende interfaces (API's) aan met open data. De OData API's van het Centraal Bureau voor de Statistiek maken het voor iedere gebruiker mogelijk om het inlezen van CBS-data te automatiseren. Informatie wordt volgens het OData-protocol verstuurd, zodat de data altijd op dezelfde manier verwerkt kan worden.

StatLine open data

Alle datasets die via StatLine te bekijken en te downloaden zijn, worden ook beschikbaar gesteld als open data. Deze data is doorzoekbaar via het StatLine dataportaal.

Het CBS werkt aan de introductie van OData 4 voor haar datasets. Er is daarvoor een nieuw dataportaal live gegaan. Dit portaal bevat zowel actuele als gearchiveerde Nederlandstalige tabellen.. Daarnaast zijn deze datasets als CSV bestanden te downloaden.

Het CBS biedt ondersteuning via de Linkedin-groep Centraal Bureau voor de Statistiek; Open Data.

Website open data

Verschillende elementen uit de website worden ook beschikbaar gesteld via een API. Het gaat hier om nieuwsberichten, de webpagina's van cbs.nl, veelgebruikte cijfers en de publicatiekalender. Door aan te sluiten op de open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe artikelen geautomatiseerd verwerkt worden.

Data door derden

Het CBS biedt overheidsinstellingen de mogelijkheid om tegen vergoeding een eigen versie van StatLine te beheren, voorzien van een eigen databank. Het gaat om hergebruik van de tools die het CBS voor StatLine ontwikkeld heeft. StatLine voor derden biedt dezelfde functionaliteit als CBS StatLine. Meer informatie is te vinden op de pagina StatLine voor derden.

Dataportaal overheid

De datasets uit CBS StatLine en StatLine voor derden worden ook aangeboden in het dataportaal van de overheid. In dit portaal worden alle beschikbare en herbruikbare data van de Nederlandse overheid aangeboden.

Disclaimer

Elke dataset kan afzonderlijk vernieuwd worden. Het CBS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige informatie die middels deze website gevonden wordt. Het CBS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, door gebruik van aangeboden of voor naar verwezen metadata waarnaar verwezen wordt. Het CBS is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde of onbelemmerde toegang tot gegevens die u via de datasets aanbiedt. Het CBS garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.