Open data

Wat is open data?

Open data zijn vrij toegankelijke datasets die eenvoudig door computers verwerkt kunnen worden. Het CBS biedt drie verschillende interfaces (API's) aan met open data. De OData API's van het Centraal Bureau voor de Statistiek maken het voor iedere gebruiker mogelijk om het inlezen van CBS-data te automatiseren. Informatie wordt volgens het OData-protocol verstuurd, zodat de data altijd op dezelfde manier verwerkt kan worden.

StatLine open data

Alle datasets die via StatLine te bekijken en te downloaden zijn, worden ook beschikbaar gesteld als open data. Deze data is doorzoekbaar via het StatLine dataportaal.

Het CBS werkt aan de introductie van OData 4 voor haar datasets. Er is daarvoor een nieuw dataportaal live gegaan. Dit portaal bevat op dit moment een beperkt aantal datasets. In de loop van 2021 wordt het portaal verder gevuld.

Website open data

Verschillende elementen uit de website worden ook beschikbaar gesteld via een API. Het gaat hier om nieuwsberichten, de webpagina's van cbs.nl, veelgebruikte cijfers en de publicatiekalender. Door aan te sluiten op de open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe artikelen geautomatiseerd verwerkt worden.

Data door derden

Het CBS biedt overheidsinstellingen de mogelijkheid om tegen vergoeding een eigen versie van StatLine te beheren, voorzien van een eigen databank. Het gaat om hergebruik van de tools die het CBS voor StatLine ontwikkeld heeft. StatLine voor derden biedt dezelfde functionaliteit als CBS StatLine. Meer informatie is te vinden op de pagina StatLine voor derden.

Dataportaal overheid

De datasets uit CBS StatLine en StatLine voor derden worden ook aangeboden in het dataportaal van de overheid. In dit portaal worden alle beschikbare en herbruikbare data van de Nederlandse overheid aangeboden.

Licentie

Op alle datasets van het CBS is de licentie Creative Commons Naamsvermelding van toepassing. Als onderdeel van deze licentie is het bij hergebruik verplicht te vermelden dat de gegevens afkomstig zijn van het CBS. Meer informatie is te vinden in de Disclaimer Open Data.