Hoeveel huishoudelijk afval wordt er jaarlijks per inwoner geproduceerd?

De jaarlijks geproduceerde hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner ligt sinds 2012 rond de 500 kilo per hoofd van de bevolking. De cijfers staan in deze tabel.