Moet ik de kosten gemaakt voor collectief vervoer opvoeren in de vragenlijst?

In de vragenlijst worden alle gemeentelijke uitgaven (exclusief uitvoeringskosten) voor Wmo-maatwerkvoorzieningen uitgevraagd. Dit betekent dat kosten van algemene voorzieningen NIET meegenomen mogen worden. De belangrijkste vraag is dus: betreft collectief vervoer een algemene of een maatwerkvoorziening.

Er wordt vaak toegang verleend tot collectieve vervoersdiensten door middel van een pas (bijvoorbeeld een Regiopas) die uitgegeven wordt vanuit de Wmo. Bij gebruik van collectief vervoer betalen cliënten in sommige gevallen een aanvullende bijdrage. Vervoersdiensten vallen dan binnen de maatwerkcategorie ‘Hulpmiddelen en diensten’ maar in principe niet onder het abonnementstarief. Het is lastig om dit onderscheid te maken, daarom is besloten om alle maatwerkvoorzieningen (en dus ook vervoersdiensten) mee te nemen in de statistiek over Wmo-kosten.