© Hollandse Hoogte/David Rozing

Samenwerken met decentrale overheden

Een groeiend aantal gemeenten en andere decentrale overheden wil datagedreven werken. Dat betekent dat zij beleidsbesluiten nemen op basis van data. Een samenwerking met het CBS kan hierbij helpen. Een samenwerking levert bijvoorbeeld een beter en sneller inzicht op in de informatiebehoefte van een gemeente of provincie, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, energietransitie het stikstofprobleem, een klimaatbestendige leefomgeving, ondermijning of de lange termijn effecten van de coronapandemie.

Een verregaande vorm van samenwerking met het CBS is een Urban Data Centers (UDC). Binnen een UDC bundelen een gemeente, provincie of regio met het CBS hun krachten om lokale beleidsvragen te beantwoorden.

Via deze link vindt u het reeds afgerond onderzoek in de UDC’s. Via het kaartje kunt u de verschillende UDC’s vinden en er is een uitsplitsing per jaar mogelijk.

Gemeenten

Met de toegenomen behoefte om datagedreven beleid te maken, werkt een aantal gemeenten samen met het CBS. Er is behoefte aan data op het gebied van belangrijke thema’s als armoede, bestaanszekerheid, woonopgave en energietransitie. De mate van intensiteit van de samenwerking kan sterk verschillen. Bij een vergaande samenwerking kan een dataspecialist van het CBS zelfs gestationeerd worden bij een gemeente om zo meer waarde met data te creëren en het datavakmanschap naar een hoger niveau te tillen.

Dit leidt er toe dat beleid beter kan worden voorbereid en beleidsbeslissingen beter onderbouwd kunnen worden genomen.

Provincies

De twaalf provincies staan voor grote (ruimtelijke) opgaven. Ze moeten de puzzel leggen om de schaarse ruimte te verdelen tussen wonen, werk, natuur, energie, mobiliteit. Actuele data zijn hierbij essentieel. Versnelling van de digitale transformatie en datagedreven werken zijn nodig om vraagstukken op het gebied van woningbouw, de energietransitie en het stikstofprobleem, aan te pakken. Een aantal provincies werkt ook samen met het CBS.