Krijgt een derde aangever ook inlogcodes voor IDEP+?

Het CBS verstrekt de inloggegevens voor het doen van opgave via IDEP+ altijd rechtstreeks aan het bedrijf dat de opgaverplichting krijgt. Het is mogelijk om de contactgegevens aan te passen in de opgavemodule IDEP+. Het machtigen van een derde aangever kan via het webformulier 'Machtiging voor uw accountant downloaden'. Na het afgeven van de machtiging wordt alle correspondentie naar de derde aangever gestuurd.