Is er een penetratietest gedaan op het uploadportaal?

Ja. Zie toelichting op Zo waarborgt het CBS een beveiligde uitwisseling van gegevens.