Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

© Hollandse Hoogte

Codelijst cao's en overige arbeidsvoorwaardenregelingen

Het CBS beheert en onderhoudt een codelijst met cao's en arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid. Deze lijst wordt met ingang van 2013 eenmaal per jaar aangepast; wijzingen vinden plaats per 1 januari.

Met de Belastingdienst is afgesproken dat CBS de codelijst vanaf juli 2009 publiceert.

codelijst (situatie januari 2024)
codelijst (situatie januari 2023)
codelijst (situatie januari 2022)
codelijst (situatie januari 2021)
codelijst (situatie januari 2020)
codelijst (situatie januari 2019)
codelijst (situatie januari 2018)
codelijst (situatie januari 2017)
codelijst (situatie januari 2016)
codelijst (situatie januari 2015)
codelijst (situatie januari 2014)
codelijst (situatie januari 2013)
codelijst (situatie juli 2012)
codelijst (situatie januari 2012)
codelijst (situatie juli 2011)
codelijst (situatie januari 2011)
codelijst (situatie juli 2010)
codelijst (situatie januari 2010)
codelijst (situatie juli 2009)

De Belastingdienst verwijst naar de CBS-site in documenten die refereren aan de codelijst.

De codelijst bevat informatie over :

- volledige naam van de cao resp. arbeidsvoorwaardenregeling kolom: Cao_Naam
- nummer van de cao resp. arbeidsvoorwaardenregeling kolom: Cao_nummer
- begindatum kolom: Begindatum
- einddatum kolom: Einddatum

- datum verandering naam kolom: Naamswijziging
- algemene informatie kolom: Info

De naamgeving van de kolommen is overeenkomstig de naamgeving in de softwareprogrammatuur van belanghebbende organisaties.