Waarom heeft het CBS zoveel data nodig?

De taak van het CBS is om officiële statistieken te maken die het maatschappelijk debat feitelijk kunnen ondersteunen en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. De betrouwbaarheid van statistiek hangt samen met de kwaliteit en hoeveelheid gegevens. Het CBS publiceert op verschillende manieren over deze uitkomsten. Op de website van het CBS is een publicatieagenda te vinden met daarin de meest actuele rapporten. Een transparant publicatiebeleid van het CBS draagt bij aan het vertrouwen in de statistiek.