Welke controles worden uitgevoerd tijdens het invullen van de enquête?

In de online-enquête worden tijdens het invullen van de gegevens controles uitgevoerd op de volledigheid. Hierbij wordt gecontroleerd of alle verplichte velden zijn ingevuld. Bijvoorbeeld of bij de vraag naar verhouding van algemene en maatwerkvoorziening op elke regel een kruisje is geplaatst. Ook wordt gecontroleerd of bij de uitgavenvragen het totaal gelijk is aan de som van de onderliggende posten. Tenslotte wordt bekeken of de uitgaven in jaar t meer dan 30% afwijken van de uitgaven in jaar t-1 bij dezelfde post.