Wat is het verschil tussen akkerbouwbedrijven en bedrijven met akkerbouw?

Bij 'bedrijven met akkerbouw' worden alle bedrijven geteld waarop één of meerdere akkerbouwgewassen voorkomen, bij 'akkerbouwbedrijven' ligt het zwaartepunt van de productie (output) bij de teelt van akkerbouwgewassen; hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor 'bedrijven met melkvee' en 'melkveebedrijven'. Het gaat hier om het principiële verschil tussen "bedrijven met ..." (bedrijven waar een bepaalde activiteit voorkomt) en "bedrijven getypeerd als …." (waarbij het zwaartepunt van de productie bij die betreffende activiteit ligt).