Welke index moet ik gebruiken voor het indexeren van bouwkosten van woningen?

Het CBS heeft 2 verschillende reeksen indexcijfers over bouwkosten van woningen.

  • Nieuwbouwwoningen; inputindex
  • Nieuwbouwwoningen; outputindex

Deze indexcijfers hebben elk een eigen gebruik en toepassing.

Inputindex:

Deze index bevat uitsluitend directe kosten, zoals arbeid, materiaal en materieel. Dat betekent dat de ontwikkeling van de vaste algemene kosten en de economisch afhankelijke percentages winst en risico geen invloed heeft op de index. Hierdoor is dit indexcijfer bij uitstek geschikt om de prijsontwikkelingen van reeds gegunde opdrachten door te rekenen.

Outputindex:

Deze index bestaat uit algemene kosten, winst en risico. Dit indexcijfer wordt gebruikt voor het indexeren van budgetten en begrotingen voor woningbouw als de opdracht voor het bouwen nog niet is gegund. Hierdoor wordt de marktontwikkeling van de bouw in het budget of begroting meegenomen.