Wat moet ik me voorstellen bij een ‘testtraject’?

Ieder bedrijf dat in XML wil gaan aanleveren zal eerst een testbestand moeten toezenden ter goedkeuring door het CBS. Alleen als het bestand onze technische en inhoudelijke controles goed doorloopt kan toestemming gegeven worden voor aanlevering in XML-formaat.