Waarom wordt ook gevraagd naar biologische bestrijding en mechanische bestrijdingen?

Biologische bestrijding is cruciaal voor gewasbescherming in de tuinbouw onder glas en heeft toekomst in de open teelten.

Mechanische bestrijding is cruciaal voor gewasbescherming in diverse gewassen open teelt. Omdat de kwaliteit van deze data minder kan worden geborgd, wordt dit in 2020 niet langer gekwantificeerd, maar wordt nog wel een ja/nee vraag gesteld naar mechanische en overige bestrijdingen. De verwachting is dat veel telers die gewasbeschermingsmiddelen gebruiken hier ja zullen invullen nu (de principes van) IPM verplicht is (zijn).