Wat is de Barometer Culturele Diversiteit?

Op advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het CBS verzocht om de Barometer Culturele Diversiteit per 1 juli 2020 beschikbaar te stellen. De Barometer geeft organisaties inzicht in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. Hierbij is de culturele diversiteit binnen een organisatie gebaseerd op migratieachtergrond van hun werknemers.

Dat gebeurt door gegevens aan elkaar te koppelen. Organisaties delen gegevens met het CBS, die deze (gespeudonimiseerd) verwerkt en als geaggregeerde data teruglevert. Er worden geen nieuwe gegevens over werknemers opgenomen en het is niet nodig om bijzondere persoonsgegevens (zoals migratieachtergrond) of burgerservicenummers (bsn’s) te delen. Hierbij zijn er twee opties:

1. ‘algemeen’, waarbij de migratieachtergrondverdeling voor de organisatie als geheel bepaald wordt;
2. ‘ingezoomd’, waarbij de migratieachtergrondverdeling bepaald wordt voor subgroepen binnen een organisatie zoals organisatieonderdelen of functiegroepen.

Naast deze Barometer voor individuele organisaties heeft het CBS op verzoek van SZW een dashboard gepubliceerd met periodieke statistieken over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt, die organisaties kunnen gebruiken als benchmark.