Wat is de Barometer Culturele Diversiteit?

Op advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het CBS verzocht om de Barometer Culturele Diversiteit per 1 juli 2020 beschikbaar te stellen. De Barometer geeft organisaties, met minimaal 250 werknemers, inzicht in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. Hierbij is de culturele diversiteit binnen een organisatie gebaseerd op het herkomstland van hun werknemers.

Er zijn twee varianten van de Barometer Culturele Diversiteit:

  1. algemeen’, waarbij de herkomstverdeling voor de organisatie als geheel bepaald wordt. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren, leveren organisaties loonheffingennummers aan het CBS.
  2. ingezoomd’, waarbij de herkomstverdeling voor de organisatie als geheel bepaald wordt én voor subgroepen binnen een organisatie, zoals organisatieonderdelen of functiegroepen. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren, leveren organisaties personeelsgegevens (geboortedatum, adres, geslacht of BSN en gegevens over subgroepen) aan het CBS. Het CBS vervangt de direct identificerende persoonskenmerken door een betekenisloos nummer (pseudonimiseren).

Het CBS bepaalt het herkomstland door gegevens aan elkaar te koppelen en levert geaggregeerde resultaten over de herkomst van de werknemers terug aan de organisatie. Daarbij worden de volgende drie groepen onderscheiden: 1) Nederlandse herkomst, 2) Europese herkomst (exclusief Nederland) en 3) Buiten-Europese herkomst. Er worden geen nieuwe gegevens over werknemers in de Barometer opgenomen en het is niet nodig om bijzondere persoonsgegevens (zoals herkomstland) met het CBS te delen.

Naast deze Barometer voor individuele organisaties heeft het CBS op verzoek van SZW een dashboard gepubliceerd met periodieke statistieken over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt die organisaties kunnen gebruiken als benchmark.