Onder welke hulpvorm valt een hulpverleningstraject waarbij er met name ambulante hulp wordt geleverd, maar waarbij de jongere op sommige momenten tijdelijk ook bij de aanbieder verblijft?

Er zijn ambulante trajecten waarin de zwaarte van de zorg wordt op- en afgeschaald, afhankelijk van de problematiek. Onderdeel van het opschalen kan zijn dat de jongere kortdurend bij de aanbieder verblijft. Dit verblijf wordt weer afgeschaald zodra dat kan. Het traject omvat daarmee geen structurele verblijfscomponent. De insteek van deze vorm van hulp is primair gericht op ambulante hulp. Verblijf bij de aanbieder gebeurt enkel tijdelijk als onderdeel van het op- en afschalen. Bij dit soort trajecten dient één van de hulpvormen zonder verblijf te worden gekozen.