Worden bij de ‘algemene’ Barometer ook stagiaires en werknemers met een uitkering e.d. meegenomen?

Alle werknemers -dus ook stagiaires, personen met een uitkering e.d.- waarvoor de werkgever loon en/of premies voor sociale voorzieningen betaalt onder de door u opgegeven loonheffingennummer(s), worden in de 'algemene' Barometer meegenomen.