Worden bij de ‘algemene’ Barometer ook stagiaires en werknemers met een uitkering e.d. meegenomen?

Alle werknemers -dus ook stagiairs, personen met een uitkering e.d.- waarvoor de werkgever loon en/of premies voor sociale voorzieningen betaalt onder de door de organisatie opgegeven loonheffingennummer(s), worden meegenomen bij de algemene variant van de Barometer Culturele Diversiteit.