Wie zijn de zzp'ers?

Zzp’ers zijn vaker man dan vrouw, namelijk 62 om 38 procent in 2021. Bij werknemers is de helft man, de helft vrouw. De man-vrouwverhouding bij zmp’ers is 77 om 23 procent.

 

Zzp’ers zijn in vergelijking met werknemers ouder. Van de zzp’ers is 59 procent tussen de 45 en 75 jaar oud; 5 procent van de zzp’ers is een jongere (15 tot 25 jaar). Bij werknemers is 40 procent tussen de 45 en 75 jaar oud, 19 procent is tussen de 15 en 25 jaar. Doorgaans is de zmp’er in vergelijking met de zzp’er en de werknemer echter nog ouder. Van de zmp’ers is 65 procent tussen de 45 en 75 jaar oud en jongeren komen onder hen vrijwel niet voor (1 procent).

Zzp’ers zijn hoger opgeleid dan werknemers. Van de zzp’ers is 46 procent hoogopgeleid, 38 procent middelbaar en 14 procent laagopgeleid. Bij werknemers is het percentage hoog opgeleiden wat lager (40); 20 procent is laag- en 39 procent middelbaar opgeleid. Onder zmp’ers is het percentage hoogopgeleiden met 44 iets lager dan bij zzp’ers. Het percentage laagopgeleiden onder zmp’ers is daarentegen wat hoger dan dat van zzp’ers.Zzp’ers zijn gemiddeld bijna 10,1 jaar werkzaam in het eigen bedrijf. Dit is langer dan de gemiddelde duur die een werknemer werkzaam is in de huidige baan, bijna 8,2 jaar. Het is korter dan voor zmp’ers. Die werken gemiddeld 13,7 jaar als zmp’er.


Binnen de zzp’ers wordt onderscheid gemaakt tussen de zzp’er-eigen arbeid en de zzp’er-producten. Met de zzp’er-producten worden zzp’ers bedoeld die producten of grondstoffen verkopen aan klanten, denk aan een slager, kruidenier of boer. Met de zzp’er-eigen arbeid worden zzp’ers bedoeld die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden aan bedrijven of aan particulieren. Een ruime meerderheid (83 procent) van de zzp’ers is zzp’er-eigen arbeid.