Wie zijn de zzp'ers?

Zzp’ers vormen een heel diverse groep en de gemiddelde zzp’er bestaat niet. Kenmerken van zzp’ers vergelijken met die van zmp’ers en werknemers geeft wel meer inzicht.

In vergelijking met werknemers zijn zzp’ers vaker man, namelijk ruim 6 op de 10. Bij werknemers is dit ruim 5 op de 10. Het verschil tussen het percentage mannen en vrouwen is bij zzp’ers kleiner dan bij zmp’ers. Bij de zmp’ers is bijna drie kwart (74 procent) man en een kwart (26 procent) vrouw.

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar geslacht, 2018 (%)
 MannenVrouwen
Zzp'er60,539,4
Zmp'er74,225,8
Werknemer51,548,5

Zzp’ers zijn in vergelijking met werknemers ouder. Bijna 60 procent van de zzp’ers is tussen de 45 en 75 jaar oud. Slechts 5 procent van de zzp’ers is een jongere (15 tot 25 jaar). Bij werknemers is 41 procent tussen de 45 en 75 jaar oud, ruim 17 procent is tussen de 15 en 25 jaar. De zmp’er is in vergelijking met de zzp’er en de werknemer echter nog ouder. Van de zmp’ers is 64 procent tussen de 45 en 75 jaar oud en jongeren komen onder hen vrijwel niet voor (1 procent).

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar leeftijd, 2018 (%)
 15 tot 25 jaar25 tot 45 jaar45 tot 75 jaar
Zzp'er5,436,058,6
Zmp'er0,935,263,9
Werknemer17,541,640,9

Zzp’ers zijn hoger opgeleid dan werknemers. Bijna 44 procent van de zzp’ers is hoogopgeleid, ruim 38 procent middelbaar en bijna 17 procent is laagopgeleid. Bij werknemers is het percentage middelbaar opgeleiden het hoogst (bijna 42). Ruim 36 procent is hoogopgeleid en 21 procent laagopgeleid. Onder zmp’ers is het percentage hoogopgeleiden met ruim 40 iets lager dan bij zzp’ers. Het percentage laagopgeleiden ligt hier met 15 echter ook lager.

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar hoogst behaald onderwijsniveau, 2018 (%)
 LaagMiddelbaarHoogOnbekend
Zzp'er16,638,243,71,5
Zmp'er14,943,340,11,7
Werknemer21,141,636,21,2

Zzp’ers zijn gemiddeld al bijna 11 jaar werkzaam als zzp’er. Dit is langer dan de gemiddelde duur dat een werknemer werkzaam is in de huidige baan (ruim 9 jaar). Het is korter dan voor zmp’ers. Die werken gemiddeld al ruim 16 jaar als zmp’er.

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar anciënniteit, 2018 (%)
 Korter dan 1 jaar1 tot 2 jaar2 tot 5 jaar5 tot 10 jaar10 tot 20 jaar20 jaar of langerLanger dan 1 jaar, exacte duur onbekend
Zzp'er10,79,019,319,121,617,91,9
Zmp'er2,33,210,618,330,733,81,4
Werknemer19,611,117,115,020,515,21,3

Binnen de zzp’ers wordt onderscheid gemaakt tussen de zzp’er-eigen arbeid en de zzp’er-producten. Met de zzp’er-producten worden zzp’ers bedoeld die producten of grondstoffen verkopen aan klanten, denk aan een slager, kruidenier of boer. Met de zzp’er-eigen arbeid worden zzp’ers bedoeld die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden aan bedrijven of aan particulieren. Een ruime meerderheid (80 procent) van de zzp’ers zijn zzp’er-eigen arbeid.

Zzp'ers (15 tot 75 jaar) (%)
 Zzp-eigen arbeidZzp-producten
201880,419,6