Wie zijn de zzp'ers?

Zzp’ers zijn vaker man dan vrouw, namelijk 62 om 38 procent in 2023. Bij werknemers is de helft man, de helft vrouw. De man-vrouwverhouding bij zmp’ers is 73 om 27 procent.

Vergeleken met werknemers zijn zzp'ers ouder. Van de zzp’ers is 57 procent tussen de 45 en 75 jaar oud; 6 procent van de zzp’ers is een jongere (15 tot 25 jaar). Bij werknemers is 40 procent tussen de 45 en 75 jaar oud, 19 procent is tussen de 15 en 25 jaar. Doorgaans is de zmp’er in vergelijking met de zzp’er en de werknemer echter nog ouder. Van de zmp’ers is 64 procent tussen de 45 en 75 jaar oud en jongeren komen onder hen vrijwel niet voor (1 procent).

Zzp’ers zijn hoger opgeleid dan werknemers. Van de zzp’ers is 47 procent hoogopgeleid, 36 procent middelbaar opgeleid en 16 procent laagopgeleid. Bij werknemers is het percentage hoogopgeleiden wat lager (40); 21 procent is laag- en 38 procent middelbaar opgeleid. Onder zmp’ers is het percentage hoogopgeleiden met 45 iets lager dan bij zzp’ers.

Zzp’ers zijn gemiddeld 9,8 jaar werkzaam in het eigen bedrijf. Dit is langer dan de gemiddelde duur die een werknemer werkzaam is in de huidige baan, 7,8 jaar. Het is korter dan voor zmp’ers. Die werken gemiddeld 14,6 jaar als zmp’er.

Binnen de zzp’ers wordt onderscheid gemaakt tussen de zzp’er-eigen arbeid en de zzp’er-producten. Met de zzp’er-producten worden zzp’ers bedoeld die producten of grondstoffen verkopen aan klanten, denk aan een slager, kruidenier of boer. Met de zzp’er-eigen arbeid worden zzp’ers bedoeld die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden aan bedrijven of aan particulieren. Een ruime meerderheid (84 procent) van de zzp’ers is zzp’er-eigen arbeid.