Wie zijn de zzp'ers?

Zzp’ers vormen een heel diverse groep en de gemiddelde zzp’er bestaat niet. Kenmerken van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) vergelijken met die van zelfstandigen met personeel (zmp’ers) en werknemers geeft wel meer inzicht.

In vergelijking met werknemers zijn zzp’ers vaker man, namelijk 60 procent in 2020. Bij werknemers is dit 51 procent. De man-vrouwverhouding bij zmp’ers is nog verder uit evenwicht dan bij zzp’ers. Bij de zelfstandigen met personeel is 75 procent man en 25 procent vrouw.

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar geslacht, 2020
 Mannen (%)Vrouwen (%)
Zzp'er59,640,4
Zmp'er75,324,7
Werknemer51,248,8

Zzp’ers zijn in vergelijking met werknemers ouder. Van de zzp’ers is 59 procent tussen de 45 en 75 jaar oud. Slechts 6 procent van de zzp’ers is een jongere (15 tot 25 jaar). Bij werknemers is 41 procent tussen de 45 en 75 jaar oud, 17 procent is tussen de 15 en 25 jaar. Doorgaans is de zmp’er in vergelijking met de zzp’er en de werknemer echter nog ouder. Van de zmp’ers is 63 procent tussen de 45 en 75 jaar oud en jongeren komen onder hen vrijwel niet voor (1 procent).

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar leeftijd, 2020
 15 tot 25 jaar (%)25 tot 45 jaar (%)45 tot 75 jaar (%)
Zzp'er5,835,458,8
Zmp'er0,936,662,5
Werknemer16,941,741,4

Zzp’ers zijn hoger opgeleid dan werknemers. Van de zzp’ers is 48 procent hoogopgeleid, 36 procent middelbaar en 15 procent laagopgeleid. Bij werknemers is het percentage middelbaar en hoog opgeleiden even hoog (40); 19 procent is laagopgeleid. Onder zmp’ers is het percentage hoogopgeleiden met 44 iets lager dan bij zzp’ers. Het percentage laagopgeleiden onder zmp’ers is nagenoeg gelijk aan dat van zzp’ers.

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar hoogst behaald onderwijsniveau, 2020
 Laag (%)Middelbaar (%)Hoog (%)Onbekend (%)
Zzp'er15,936,445,91,8
Zmp'er16,038,743,61,7
Werknemer20,840,637,41,2

Zzp’ers zijn gemiddeld bijna 11 jaar werkzaam in het eigen bedrijf. Dit is langer dan de gemiddelde duur die een werknemer werkzaam is in de huidige baan, bijna 9,5 jaar. Het is korter dan voor zmp’ers. Die werken gemiddeld 16 jaar als zmp’er.

Werkenden (15 tot 75 jaar) naar anciënniteit, 2020
 Korter dan 1 jaar (%)1 tot 2 jaar (%)2 tot 5 jaar (%)5 tot 10 jaar (%)10 tot 20 jaar (%)20 jaar of langer (%)Langer dan 1 jaar, exacte duur onbekend (%)Onbekend (%)
Zzp'er9,78,718,819,822,618,21,80,5
Zmp'er1,73,211,816,73133,620,3
Werknemer17,112,320,313,419,116,31,30,1

Binnen de zzp’ers wordt onderscheid gemaakt tussen de zzp’er-eigen arbeid en de zzp’er-producten. Met de zzp’er-producten worden zzp’ers bedoeld die producten of grondstoffen verkopen aan klanten, denk aan een slager, kruidenier of boer. Met de zzp’er-eigen arbeid worden zzp’ers bedoeld die vooral eigen arbeid of diensten aanbieden aan bedrijven of aan particulieren. Een ruime meerderheid (81 procent) van de zzp’ers zijn zzp’er-eigen arbeid.

Zzp'ers eigen arbeid en producten (15 tot 75 jaar), 2020
 Zzp-eigen arbeid (%)Zzp-producten (%)
202080,919,1