Wij willen alleen werknemers met een Nederlandse nationaliteit leveren (bv om expats, tijdelijk buitenlands personeel uit te sluiten). Kan dat?

Dit is een keuze van de organisatie zelf, maar het CBS raadt dit af. Op deze manier worden werknemers met een andere nationaliteit uitgesloten die wel tot de Nederlandse beroepsbevolking horen. Hierdoor blijft een beperkte, selectieve, populatie over.