Welke informatie is te vinden in het thema bouwen en wonen?

In dit thema publiceert het CBS informatie over de woningbouw (onder andere bouwkosten, inputprijzen nieuwbouwwoningen, afgegeven vergunningen), over woningprijzen (prijzen van bestaande koopwoningen), over het bouwproces (productieprijsindex van gebouwen, bouwsom van nieuwe opdrachten voor architecten), over de woningvoorraad (bewoond, niet bewoond, verhouding huur-koop, wel of geen energielabel), over huishoudens (bewoning naar leeftijd en inkomen), en over de bouwsector (productie, faillissementen, aantal bedrijven, werkgelegenheid, vacatures, ziekteverzuim).