Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?

Statistieken zijn belangrijk voor overheidsbeleid, wetenschap en praktijk. Ze vormen de basis voor analyses naar effecten van genomen en te nemen maatregelen en kunnen worden gebruikt voor benchmarking. Cijfers over de ontwikkelingen in het museale veld zijn hierbij onontbeerlijk.