Wordt onder tijdelijke vergunningen ook tijdelijke woonunits bedoeld die bij nieuw te bouwen woning geplaatst wordt?

Nee, tijdelijke woonunits worden niet als tijdelijke woningen aangemerkt volgens de door ons gehanteerde definitie.