Wat is dat precies, handhaving?

Wanneer u de gevraagde gegevens niet, niet tijdig of niet volledig aanlevert, mag het CBS tot handhaving overgaan. Handhaving betekent dat we u verplichten uw gegevens alsnog aan te leveren. Doet u dit niet dan kost u dat geld. De Directeur-Generaal van de Statistiek heeft de bevoegdheid om bestuurlijke sancties op te leggen. Bij een eerste overtreding wordt een last onder dwangsom opgelegd. Bij een last onder dwangsom heeft u nog twee weken de tijd om de gevraagde gegevens te leveren. Daarna wordt er een dwangsom geïnd. Bij een volgende (herhaalde) overtreding leggen wij u een bestuurlijke boete op. Bij een bestuurlijke boete schort het alsnog leveren van de gevraagde gegevens deze boete niet op.

Er is namelijk een CBS-wet waarin staat dat u verplicht bent om uw gegevens aan het CBS te leveren.

In de CBS-wet is geregeld dat het CBS onvoorwaardelijk bevoegd is om gebruik te maken van bestaande registraties van de overheid. Daarnaast kan het CBS gebruik maken van registraties buiten de overheid die (deels) gefinancierd zijn met publieke middelen of heffingen. Het CBS maakt zoveel als mogelijk gebruik van die bestaande registraties. Indien dit niet toereikend is, kan het CBS bedrijven verplichten om gegevens te verstrekken voor statistische doeleinden. In het besluit gegevensverwerking CBS is geregeld bij welke instellingen en rechtspersonen er gegevens mogen worden opgevraagd en welke gegevens er moeten worden geleverd.