Hoe gaat de Barometer in zijn werk?

1. De organisatie bepaalt of de Barometer past bij hun behoefte en geeft aan of ze gebruik willen maken van:

1. ‘algemeen’: bij het CBS aanwezige werknemersgegevens (de Barometer is op het niveau van de organisatie); of
2. ‘ingezoomd’: zelf aan te leveren werknemersgegevens (de Barometer zoomt in op zelf gekozen subgroepen binnen de organisatie). Hierbij geeft de organisatie aan welke subgroepen aangeleverd worden.

2. De organisatie stemt intern de voorwaarden voor deelname aan de Barometer af:

• de organisatie heeft deelname aan de Barometer aan de Ondernemingsraad (OR) of anderszins aan de werknemers gemeld conform het transparantiebeginsel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
• de organisatie is akkoord met de algemene voorwaarden van het CBS, de conceptleveringsovereenkomst en het conceptprojectvoorstel;
• de organisatie is akkoord met publicatie op de CBS-website inclusief naam van de organisatie;

Daarnaast bereidt de organisatie de aan het CBS te leveren data voor.

3. Wanneer de organisatie de voorbereidingen in stap 2 afgerond heeft, vraagt het CBS de organisatie om een aanvraagformulier in te vullen.

4. Het CBS maakt een projectvoorstel waarin de op te leveren tabellenset, kosten en termijnen beschreven zijn. Indien de organisatie kiest voor de ‘ingezoomde’ Barometer, wordt ook een leveringsovereenkomst opgesteld.

Wanneer de organisatie akkoord gaat met het projectvoorstel:

5. Het CBS stuurt de organisatie inloggegevens voor het beveiligde (up-) en downloadportaal.

6. In het geval van de ‘ingezoomde’ Barometer levert de organisatie via het uploadportaal werknemersgegevens aan het CBS.

7. Het CBS koppelt migratieachtergrond aan de werknemersgegevens. Op basis hiervan maakt het CBS een tabellenset en controleert hierbij dat geen gegevens over individuele werknemers onthuld worden.

8. Het CBS levert de tabellenset via het downloadportaal aan de organisatie.

9. Het CBS publiceert de tabellenset op de CBS website, inclusief naam van de organisatie. Zie voorbeeld.