Hoe gaat de Barometer in zijn werk?

1. Organisaties die interesse hebben in de Barometer Culturele Diversiteit kunnen een e-mail sturen naar barometer.culturele.diversiteit@cbs.nl voor meer informatie. Indien de organisatie reeds een keuze gemaakt heeft, geeft de organisatie in deze e-mail de gewenste variant van de Barometer aan:

  1. de algemene variant’ geeft inzicht in de diversiteit wat betreft herkomst van de organisatie als geheel, op basis van bij het CBS aanwezige werknemersgegevens. Hieruit selecteert het CBS de werknemers van de organisatie op basis van één of meerdere loonheffingennummers die de organisatie aanlevert.
  2. de ingezoomde variant’ geeft naast inzicht in de diversiteit wat betreft herkomst van de organisatie als geheel ook inzicht in de diversiteit van subgroepen binnen de organisatie. De organisatie kiest zelf voor welke subgroepen. De organisatie levert voor deze variant werknemersgegevens aan het CBS.

2. De organisatie stemt intern de voorwaarden voor deelname aan de Barometer af:

  • de organisatie is akkoord met de algemene voorwaarden van het CBS, de conceptleveringsovereenkomst en het conceptprojectvoorstel (deze worden door het CBS toegestuurd);
  • de organisatie heeft deelname aan de Barometer aan de Ondernemingsraad (OR) of anderszins aan de werknemers gemeld conform het transparantiebeginsel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • de organisatie is akkoord met publicatie op de CBS-website inclusief naam van de organisatie;

Daarnaast bereidt de organisatie de aan het CBS te leveren gegevens voor.

3. Wanneer de organisatie de voorbereidingen in stap 2 afgerond heeft, vraagt het CBS de organisatie om een aanvraagformulier in te vullen. Zie “Welke gegevens zijn nodig om een aanvraag te doen?” voor meer informatie over welke gegevens hierin gevraagd worden.

4. Het CBS maakt een projectvoorstel waarin de op te leveren tabellenset, kosten en termijnen beschreven zijn. Indien de organisatie kiest voor de ‘ingezoomde’ Barometer, wordt ook een leveringsovereenkomst opgesteld.

Wanneer de organisatie akkoord gaat met het projectvoorstel:

5. Het CBS stuurt de organisatie inloggegevens voor het beveiligde (up-) en downloadportaal.

6. In het geval van de ‘ingezoomde’ Barometer levert de organisatie via het uploadportaal werknemersgegevens aan het CBS (deze data louter via dit beveiligde kanaal delen en nooit via bijvoorbeeld e-mail). Deze moeten in een door het CBS aangegeven format staan. Na binnenkomst pseudonimiseert het CBS de ontvangen werknemersgegevens.

7. Het CBS koppelt herkomstland aan de gepseudonimiseerde werknemersgegevens. Op basis hiervan maakt het CBS een tabellenset en controleert hierbij dat geen gegevens over individuele werknemers onthuld worden.

8. Het CBS levert de tabellenset via het downloadportaal aan de organisatie.

9. Het CBS publiceert de tabellenset op de CBS website, inclusief naam van de organisatie (zie de volgende links voor een voorbeeld van de tabellenset van de algemene variant en voor een voorbeeld van de ingezoomde variant).