Hoe gaat de Barometer in zijn werk?

1. De organisatie meldt zich aan voor de Barometer door een e-mail te sturen naar barometer.culturele.diversiteit@cbs.nl. Daarbij geeft de organisatie de gewenste variant van de Barometer aan:

  1. ‘de algemene variant’ geeft inzicht in de culturele diversiteit van de organisatie als geheel, op basis van bij het CBS aanwezige werknemersgegevens. Hieruit selecteert het CBS de werknemers van de organisatie op basis van een of meerdere loonheffingennummers die de organisatie aanlevert.
  2. ‘de ingezoomde variant’ geeft inzicht in de culturele diversiteit van subgroepen binnen de organisatie, op basis van zelf aan te leveren werknemersgegevens. Hierbij geeft de organisatie aan welke subgroepen aangeleverd worden.

2. De organisatie stemt intern de voorwaarden voor deelname aan de Barometer af:

  • de organisatie heeft deelname aan de Barometer aan de Ondernemingsraad (OR) of anderszins aan de werknemers gemeld conform het transparantiebeginsel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
  • de organisatie is akkoord met de algemene voorwaarden van het CBS, de conceptleveringsovereenkomst en het conceptprojectvoorstel;
  • de organisatie is akkoord met publicatie op de CBS-website inclusief naam van de organisatie;

Daarnaast bereidt de organisatie de aan het CBS te leveren gegevens voor.

3. Wanneer de organisatie de voorbereidingen in stap 2 afgerond heeft, vraagt het CBS de organisatie om een aanvraagformulier in te vullen.

4. Het CBS maakt een projectvoorstel waarin de op te leveren tabellenset, kosten en termijnen beschreven zijn. Indien de organisatie kiest voor de ‘ ingezoomde’ Barometer, wordt ook een leveringsovereenkomst opgesteld.

Wanneer de organisatie akkoord gaat met het projectvoorstel:

5. Het CBS stuurt de organisatie inloggegevens voor het beveiligde (up-) en downloadportaal.

6. In het geval van de ‘ingezoomde’ Barometer levert de organisatie via het uploadportaal werknemersgegevens aan het CBS. Deze moeten in een door het CBS aangegeven format staan. Na binnenkomst pseudonimiseert het CBS de ontvangen werknemersgegevens.

7. Het CBS koppelt herkomstland aan de gepseudonimiseerde werknemersgegevens. Op basis hiervan maakt het CBS een tabellenset en controleert hierbij dat geen gegevens over individuele werknemers onthuld worden.

8. Het CBS levert de tabellenset via het downloadportaal aan de organisatie.

9. Het CBS publiceert de tabellenset op de CBS website, inclusief naam van de organisatie. Zie voorbeeld.