Ik ben geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek. Waar worden deze gepubliceerd?

Per maand en per kwartaal worden op Statline resultaten gepubliceerd: 

Jaarlijks verschijnt het Trendrapport Toerisme, recreatie en vrije tijd.