Ik heb vergoedingen ontvangen in het kader van het prijsplafond. Hoe vul ik dit in de vragenlijst in?

Dit kunt u in de vragenlijst vermelden in het blok overige bedrijfsopbrengsten bij de vraag naar subsidies en restituties.