Worden vrouwen steeds ouder moeder?

Amper drie decennia geleden waren zeven op de tien vrouwen die een kind kregen jonger dan 30 jaar, nu is dat nog maar een derde. Ons land staat hoog op de ranglijst van landen met oudere moeders. De laatste jaren schommelt de gemiddelde leeftijd van de vrouw bij de geboorte van het eerste kind rond de 29,4 jaar. Cijfers naar leeftijd van de moeder (exact en op 31 december) en ook van de vader zijn te vinden in de StatLine-tabellen:

  • Levend geboren kinderen; leeftijd moeder, volgorde geboorte uit de moeder
  • Levend geboren kinderen; leeftijd vader, rangnummer moeder
  • Geboorte; kerncijfers

Recente informatie over ouder wordende moeders en vaders vind je in de volgende nieuwsberichten:

  • Leeftijd moeder bij eerste kind stijgt naar 29,9 jaar
  • Leeftijd vader bij geboorte kind stijgt