Is een verdelingsmatrix verplicht bij de begroting?

Nee, de verdelingsmatrix is niet verplicht bij de begroting. Artikel 71 in het BBV stelt alleen de functionele indeling en de bijbehorende conversietabellen verplicht als te leveren informatie voor derden ten tijde van de begroting. Wel wordt levering van een verdelingsmatrix met uitsluitend functie- en categoriegegevens vanaf 2005 zeer op prijs gesteld.