Moeten de gegevens van cliënten die zelf de zorg bekostigen ook worden geleverd?

Nee, onder de Jeugdwet vallen alleen de gegevens van jeugdigen die via de gemeente worden betaald (Zorg in natura en PGB). Dus zorg verleend aan jeugdigen die particulier wordt bekostigd moet niet worden meegenomen.