Zijn er nog andere Landbouwtellingsuitkomsten beschikbaar naast die in StatLine?

Op StatLine worden de reguliere onderwerpen uit de Landbouwtelling gepubliceerd. De uitvraag in de Landbouwtelling is veelal nog gedetailleerder, bovendien worden periodiek vragen opgenomen over diverse onderwerpen. Een volledig overzicht van de beschikbare gegevens (vanaf 2000) is te zien in de vragenlijsten.

Naast StatLine worden incidenteel ook gegevens als maatwerk op de website gepubliceerd.