Hoe dienen wij reclamebelasting te verantwoorden?

Reclamebelasting kan als volgt worden opgesplitst:

Precario 3.2.2: Pachten

Abri's 3.4: Overige goederen en diensten

Overige 4.0.1: Belastingen op producenten