Klopt het dat het CBS de fysieke dataleveringen heroverweegt?

Het CBS verstrekt tot op heden op beperkte schaal beveiligde microdatabestanden aan een zeer selecte groep samenwerkingspartners. Door de groeiende technologische mogelijkheden en dreiging van cybercrime kijkt het CBS extra kritisch naar deze leveringen. De bescherming van gegevens is voor het CBS topprioriteit en dit staat ook bij gegevensleveringen voorop. In de context van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de maatschappelijke discussie over privacy- en gegevensbeveiliging heroverweegt het CBS de fysieke dataleveringen en treft aanvullende privacybeschermende maatregelen.

Het CBS wil het beschikbaar stellen van microdata ook voor deze groep samenwerkingspartners op een nog veiliger manier gaan faciliteren, namelijk via een voorziening waarbij microdatabestanden binnen een beveiligde omgeving blijven en toegankelijk zijn voor onderzoek. Dit is een werkwijze die vergelijkbaar is met de al bestaande manier waarop daartoe gemachtigde onderzoekers gebruik kunnen maken van CBS-microdata.

Via deze voorziening zorgt het CBS voor een veilige, werkbare omgeving waarin de gebruiker statistische onderzoekstaken kan blijven uitvoeren zonder fysieke datalevering. Daarbij worden informatiebeveiliging en privacybescherming gewaarborgd.

Een overgang naar het werken via toegang op afstand is niet voor alle partijen waaraan momenteel microdata worden verstrekt, op korte termijn mogelijk. In deze gevallen minimaliseert het CBS de risico’s van de gegevensleveringen door met de ontvangers afspraken te maken over het gebruik van de data en door het beoordelen van de maatregelen die de ontvanger heeft getroffen om de gegevens- en privacybescherming te waarborgen.