Is er contact geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?

Nee. Het CBS heeft voor de Barometer geen contact gehad met de AP. Volgens de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) hoeft een verwerking alleen bij een verhoogd risico voorgelegd te worden aan de AP. Uit de Data Protection Impact Assessment (DPIA) en aanvullende risicoanalyse is niet gebleken dat er een hoog restrisico resteert. Het statistische proces en de statistische uitkomsten zijn zodanig ingericht dat het restrisico gemiddeld is. Het staat organisaties vrij om naar de AP te gaan.