Welke cijfers heeft het CBS over voortgezet onderwijs?

Het CBS heeft gedetailleerde informatie over de leerlingen en geslaagden naar persoonskenmerken als geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en woongemeente. Ook zijn er gegevens beschikbaar over de verschillende onderwijssoorten en leerjaren, de leerwegen en sectoren bij het vmbo, de profielkeuze bij havo en vwo, de slagingspercentages, de doorstroom naar vervolgonderwijs, de uitstroom uit het onderwijs, vertraging en de studievoortgang van brugklassers (vanaf het schooljaar 2003/’04).
Van de instellingen voor voortgezet onderwijs zijn de denominatie, de schoolgrootte en de gemeente van vestiging bekend. Daarnaast zijn de exploitatierekening, de balansstanden en de (des-)investeringen beschikbaar van de instellingen voor voortgezet onderwijs.

● Leerlingen in het voortgezet onderwijs

● Geslaagden in het voortgezet onderwijs

● Instellingen voor voortgezet onderwijs

● Financiële gegevens van instellingen voor voortgezet onderwijs