Welke cijfers heeft het CBS over voortgezet onderwijs?

Het CBS heeft cijfers over zowel leerlingen, geslaagden als instellingen in het voortgezet onderwijs (vo).

Er zijn vo-tabellen over leerlingen, examenkandidaten en gediplomeerden naar geslacht en migratieachtergrond. Aanvullend heeft elke tabel zijn eigen specificatie: gedetailleerde onderwijssoorten (leerwegen, sectoren, profielen) en leerjaren, leeftijd, gedetailleerde migratieachtergrond (naar land en generatie) en regio (woon- en schoolgemeente). Daarnaast zijn er vo-tabellen met door- en uitstroomgegevens van leerlingen en studievoortgang vanaf de brugklas.

In de tabel Onderwijsinstellingen; financiën zijn onder andere de exploitatierekening, de balansstanden en de (des-)investeringen over de instellingen van het voortgezet onderwijs beschikbaar.

Over de instellingen voor voortgezet onderwijs zijn de levensbeschouwelijke grondslag en de vestigingsgrootte bekend.

Vanaf 1900 zijn cijfers beschikbaar zowel over aantal leerlingen, deelnemers en studenten als over het aantal gediplomeerden en afgestudeerden naar onderwijssoort.