Toegankelijkheid

Wij streven ernaar onze websites toegankelijk te maken voor iedereen en op alle apparaten. Dit doen we door het naleven van de internationale toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. In onze toegankelijkheidsverklaringen leest u op welke punten we afwijken van deze richtlijn.

Toegankelijkheidsverklaringen

Naast de punten in de toegankelijkheidsverklaringen zijn er 2 onderdelen waarop de website niet (volledig) voldoet:

  1. Het CBS kiest bewust voor het visualiseren van data om deze inzichtelijk te maken voor een groot publiek, bijvoorbeeld in de vorm van infographics, dashboards en andere (interactieve) visualisaties. Uiteraard realiseert het CBS zich dat een visuele vorm niet voor iedereen toegankelijk is. Het CBS streeft er naar om de informatie die in een visualisatie is opgenomen ook in alternatieve vormen aan te bieden (teksten of tabellen), maar de aard van een visualisatie leent zich niet altijd goed voor het bieden van een volledig gelijkwaardig alternatief.
  2. Discussion papers worden voorlopig alleen als minder goed toegankelijke PDF op de website geplaatst. Deze papers zijn niet geschikt of geschikt te maken om in digitale vorm opgenomen te worden. Ze bevatten zeer theoretisch onderzoek, vaak in samenwerking met andere kennisinstituten en bevatten regelmatig screenshots van modellen en software waarvoor geen gelijkwaardig, toegankelijk alternatief beschikbaar is. Het CBS blijft wel zoeken naar alternatieven en zal zodra dat mogelijk is op een andere vorm over gaan.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, neem dan contact met ons op.