Wat voor werk doen zzp’ers?

Zzp’ers komen in alle bedrijfstakken van de Nederlandse arbeidsmarkt voor. De afgelopen jaren nam hun aandeel in vrijwel alle branches toe. In sommige sectoren komen meer zzp’ers voor dan in andere, maar nergens zijn zij in de meerderheid. In de landbouw en visserij hebben zij het grootste aandeel: in 2018 was 39 procent van de werkenden er een zzp'er. In die branche werken ook relatief veel zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden, waardoor zelfstandigen er getalsmatig de overhand hebben op werknemers.

Ook in de cultuur, sport en recreatie werken relatief veel zzp’ers. Hetzelfde geldt voor de specialistische zakelijke en overige dienstverlening, waar overigens ook zelfstandigen met personeel zijn oververtegenwoordigd. Grote bedrijfstakken waar relatief weinig zzp’ers werken, zijn het openbaar bestuur en de industrie.

Zzp'ers (15 tot 75 jaar) naar bedrijfstak, 2018
BedrijfstakAandeel zzp (%)
Landbouw, bosbouw
en visserij
38,8
Cultuur, sport
en recreatie
37,4
Overige dienstverlening34,6
Specialistische
zakelijke diensten
30,4
Bouwnijverheid24,6
Informatie en communicatie18,2
Verhuur en handel van
onroerend goed
13,6
Verhuur en overige
zakelijke diensten
11,6
Onderwijs9,9
Gezondheids-
en welzijnszorg
7,9
Handel7,6
Financiële dienstverlening7,3
Vervoer en opslag7,2
Horeca5,8
Industrie4,8
Energievoorziening3,2
Waterbedrijven en
afvalbeheer
3,1
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
1,0

Ook bepaalde beroepen worden relatief vaak door zzp’ers uitgeoefend. Van alle auteurs en kunstenaars is 59 procent een zzp'er. En van de vakspecialisten op artistiek en cultureel gebied, waartoe onder meer grafisch vormgevers, fotografen en interieurontwerpers worden gerekend, is dat 48 procent. Ook van alle tuinders, akkerbouwers en veetelers en van bouwarbeiders en sportinstructeurs werkt een relatief groot deel als zzp'er.

Top 10 beroepssegmenten met grootste aandeel zzp'ers, 2019
BeroepsgroepAandeel zzp'ers (%)
Auteurs en kunstenaars58,7
Vakspecialisten op
artistiek en cultureel gebied
48,2
Tuinders, akkerbouwers
en veetelers
35,6
Bouwarbeiders34,2
Sportinstructeurs30,0
Voedselverwerkende beroepen
en overige ambachten
21,6
Managers z.n.d.20,0
Vakspecialisten ICT20,0
Juristen18,6
Specialisten bedrijfsbeheer
en administratie
18,1