Wat voor werk doen zzp’ers?

Zzp’ers komen in alle bedrijfstakken van de Nederlandse arbeidsmarkt voor. De afgelopen jaren nam hun aandeel in vrijwel alle branches toe. In sommige sectoren komen meer zzp’ers voor dan in andere, maar nergens zijn zij in de meerderheid. In de cultuur, sport en recreatie hebben zij het grootste aandeel: in 2019 was 39 procent van de werkenden er een zzp'er.

In de landbouw, bosbouw en visserij werken ook relatief veel zzp’ers (38 procent). In die branche werken ook relatief veel zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden, waardoor zelfstandigen er getalsmatig de overhand hebben op werknemers.

Ook in de specialistische zakelijke en overige dienstverlening zijn zelfstandigen met personeel oververtegenwoordigd. Grote bedrijfstakken waar relatief weinig zzp’ers werken, zijn het openbaar bestuur, de horeca en de industrie.

Zzp'ers (15 tot 75 jaar) naar bedrijfstak, 2019
Bedrijfstak2019 (%)
Cultuur, sport en recreatie38,7
Landbouw, bosbouw en visserij37,9
Overige dienstverlening32,0
Specialistische
zakelijke diensten
30,2
Bouwnijverheid26,2
Informatie en communicatie17,3
Verhuur en handel
van onroerend goed
11,6
Verhuur en overige
zakelijke diensten
11,2
Onderwijs11,1
Financiële dienstverlening9,1
Gezondheids- en welzijnszorg7,9
Handel7,0
Vervoer en opslag6,9
Industrie5,3
Horeca5,1
Waterbedrijven
en afvalbeheer
2,9
Energievoorziening2,9
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
1,1

Ook bepaalde beroepen worden relatief vaak door zzp’ers uitgeoefend. Van alle auteurs en kunstenaars is 59 procent een zzp'er in 2020. En van de vakspecialisten op artistiek en cultureel gebied, waartoe onder meer grafisch vormgevers, fotografen en interieurontwerpers worden gerekend, is dat 47 procent. Ook van alle bouwvakkers, sportinstructeurs en tuinders, akkerbouwers en veetelers werkt een relatief groot deel als zzp'er.

Top 10 beroepssegmenten met grootste aandeel zzp'ers, 2020
Beroepssegment2020 (%)
Auteurs en kunstenaars59,4
Vakspecialisten op artistiek
en cultureel gebied
47,1
Bouwarbeiders36,8
Sportinstructeurs35,6
Tuinders, akkerbouwers
en veetelers
34,8
Voedselverwerkende beroepen
en overige ambachten
23,8
Vakspecialisten ICT21,4
Specialisten bedrijfsbeheer
en administratie
18,0
Medewerkers persoonlijke
dienstverlening
17,2
Specialisten op
maatschappelijk gebied
16,7