Wat voor werk doen zzp’ers?

Zzp’ers komen in alle bedrijfstakken van de Nederlandse arbeidsmarkt voor. In sommige sectoren komen meer zzp’ers voor dan in andere, maar nergens zijn zij in de meerderheid. In de cultuur, sport en recreatie hebben zij het grootste aandeel: in 2021 was 38 procent van de werkenden er een zzp'er.

In overige dienstverlening en de landbouw, bosbouw en visserij werken ook relatief veel zzp’ers (resp. 34 procent en 30 procent). In die laatste branche werken ook relatief veel zelfstandigen met personeel en meewerkende gezinsleden, waardoor zelfstandigen er bijna de helft van de werkenden vormen.

Ook in branches als de financiële dienstverlening en de horeca zijn zelfstandigen met personeel ruim oververtegenwoordigd. Grote bedrijfstakken waar relatief weinig zzp’ers werken, zijn het openbaar bestuur, de industrie en de horeca.

 Ook bepaalde beroepen worden relatief vaak door zzp’ers uitgeoefend. Van alle auteurs en kunstenaars is 60 procent een zzp'er in 2021. En van de vakspecialisten op artistiek en cultureel gebied, waartoe onder meer grafisch vormgevers, fotografen en interieurontwerpers worden gerekend, is dat 48 procent. Ook van alle bouwvakkers, tuinders, akkerbouwers en veetelers en sportinstructeurs werkt een relatief groot deel als zzp'er.