Wat verstaat het CBS onder een bedrijf?

Conform het CBS begrip bedrijf worden alle nevenactiviteiten en nevenvestigingen als onderdelen van het totale bedrijf beschouwd. Nevenactiviteiten en nevenvestigingen worden niet als apart bedrijf beschouwd. Meer informatie staat in het artikel 'Het aantal bedrijven in Nederland volgens het CBS'.