Abonnementen

Beschikbare abonnementen

Twee of drie keer per jaar brengt het CBS een nieuwsbrief uit voor mensen uit de mobiliteitswereld en andere geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief bevat recente cijfers, publicaties en overige ontwikkelingen op het gebied van verkeer en mobiliteit.

Vier keer per jaar brengt het CBS de Nieuwsbrief voor gemeenten uit. Deze nieuwsbrief bevat de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken.

Het CBS brengt periodiek nieuwsberichten uit over Caribisch Nederland.

Iedere vrijdag actualiseert het CBS de publicatieplanning. U ontvangt dan een e-mail zodra de online publicatieplanning is bijgewerkt.

Het Statistisch Bulletin verschijnt maandelijks en bevat de meest recent beschikbaar gekomen informatie van het CBS in tabellen, grafieken en tekst.

Het CBS brengt wekelijks actuele artikelen uit op het gebied van nieuwe dienstverlening, nieuwe projecten, internationale ontwikkelingen en evenementen.

Het CBS brengt dagelijks nieuwsberichten uit met informatie over ontwikkelingen in economie en samenleving. Via Twitter wordt hier ook actief op geattendeerd (@statistiekcbs).

Een jaarlijkse mailing over nieuw lesmateriaal ontwikkeld voor Leren met het CBS.

Schrijf je in voor dit abonnement en blijf op de hoogte wat het CBS verandert aan zijn Open Data producten.