Wat is het verschil tussen de input- en outputprijsindex bouwkosten nieuwbouwwoningen?

Een inputprijsindex van bouwkosten van nieuwbouwwoningen wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de kostenposten loon en materiaal. Algemene kosten én winst en risico blijven voor de inputprijsindex buiten beschouwing, terwijl bij de outputprijsindex deze kosten wel worden meegerekend.

  • Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100
  • Nieuwbouwwoningen; outputprijsindex bouwkosten, 2015=100