Hoe ziet het CBS de privacyrechtelijke rol van de gemeente m.b.t. de BRP?

De gemeente is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de Basisregistratie Personen (BRP), waaruit het CBS het herkomstland afleidt. Maar de gemeente heeft ten aanzien van de BRP geen rol in het kader van de Barometer.