Hoe ziet het CBS de privacyrechtelijke rol van de gemeente m.b.t. de BRP?

De gemeente is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de Basisregistratie Personen (BRP), waaruit het CBS de migratieachtergrond afleidt. Wanneer een gemeente deelneemt aan de ‘ingezoomde’ variant en in het kader hiervan data aan het CBS levert, gelden dezelfde verantwoordelijkheden als voor andere deelnemende organisaties.