Hoe zit het met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)?

Als u de ‘algemene’ Barometer Culturele Diversiteit aanvraagt (dus zonder dat u zelf persoonsgegevens levert, zoals deze zijn gedefinieerd in de AVG), bent u als werkgever geen ‘verwerkingsverantwoordelijke’ of ‘verwerker’ zoals in de AVG bedoeld. Omdat u geen persoonsgegevens levert maar uw bedrijfsgegevens (namelijk een of meerdere loonheffingennummers van uw organisatie), speelt het vraagstuk van de verantwoordelijkheid met betrekking tot de AVG niet.

Vraagt u de ‘ingezoomde’ Barometer Culturele Diversiteit aan, dan zijn de Uitvoeringswet AVG en de AVG van toepassing. Het is dan van belang dat u een duidelijke grondslag heeft om gegevens uit uw personeelsbestand te leveren aan het CBS. Het is aan uw organisatie om dit voldoende te onderbouwen. U kunt contact opnemen met SER Diversiteit in Bedrijf, via e-mailadres DIB@ser.nl voor advies hierover.