Zijn er referentiegegevens beschikbaar waarmee ik mijn organisatie kan vergelijken?

Ja. Om de cijfers binnen de eigen organisatie te duiden, kan gebruik gemaakt worden van het dashboard met periodieke statistieken over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt, dat het CBS op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt. Dit dashboard geeft een beeld van de herkomst van werknemers in Nederland, onder meer uitgesplitst naar regio en bedrijfstak of beroep. U kunt de uitkomsten voor uw eigen organisatie vergelijken met gegevens uit dit dashboard.