Waarom worden de cijfers over de beroepsbevolking voor seizoeninvloeden gecorrigeerd?

Een seizoencorrectie is het corrigeren van maandcijfers voor jaarlijks terugkerende patronen om de onderliggende ontwikkeling beter zichtbaar te maken. Voor de beroepsbevolking geldt dat het aantal werklozen in januari doorgaan stijgt (bijvoorbeeld door aflopende contracten of slechte weersomstandigheden). En in juli stijgt de werkloosheid meestal om in augustus weer te dalen (vooral bij jongeren). Seizoen gecorrigeerde cijfers houden rekening met dergelijke patronen. Hierdoor kunnen maand- en kwartaalcijfers beter worden vergeleken met cijfers over voorafgaande maanden en kwartalen en kan een omslag in de ontwikkeling beter worden vastgesteld. Daarom kan voor maand-op-maand en kwartaal-op-kwartaal ontwikkelingen van de werkloosheid het beste naar seizoen gecorrigeerde cijfers worden gekeken.

Voor jaarcijfers is geen seizoencorrectie nodig, omdat binnen ieder afzonderlijk jaar dezelfde seizoeninvloeden een rol spelen.