Waarom worden de cijfers over de beroepsbevolking voor seizoeninvloeden gecorrigeerd?

Om de kortetermijnontwikkeling van de werkloosheid in beeld te brengen wordt uitgegaan van de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers. Deze cijfers houden rekening met veranderingen in de werkloosheid die zich ieder jaar opnieuw voordoen. Zo is het gebruikelijk dat het aantal werklozen in januari en februari stijgt (bijvoorbeeld vanwege aflopende contracten of slechte weersomstandigheden). Ook in juli stijgt de werkloosheid doorgaans, waarna in augustus de werkloosheid weer daalt (vooral bij jongeren). Dergelijke seizoeninvloeden hoeven niet in alle jaren precies gelijk te zijn. Voor maand-op-maand ontwikkelingen van de werkloosheid kan het beste naar seizoengecorrigeerde cijfers gekeken worden. Voor vergelijkingen van de werkloosheid ten opzichte van een jaar geleden, kunnen de niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers gebruikt worden.