Als ik de akkoordverklaring voor publicatie van verkoopgegevens van industriële producten (Prodcom) teken, waarvoor geef ik het CBS dan precies toestemming?

U geeft het CBS toestemming voor publicatie van verkoopwaarden en verkoophoeveelheden per goederengroep (Prodcom) waaruit mogelijkerwijs de verkoopwaarde en verkoophoeveelheid van industriële producten geproduceerd door uw bedrijf zijn te herleiden. De akkoordverklaring geldt alleen voor de data aangeleverd via de Prodcom enquête en betreft alleen verkoopwaarden en verkoophoeveelheden van industriële producten naar productgroep. De akkoordverklaring is niet geldig voor andere CBS statistieken. De akkoordverklaring is alleen geldig voor de aangekruiste perioden op de akkoordverklaring.