Hoe verhouden de cijfers van de tabel werkgelegenheid zich tot de tabellen van Arbeidsrekeningen op StatLine?

De tabellen ‘Werkgelegenheid’ zijn sinds 2006 gebaseerd op de Polisadministratie. De Polisadministratie is gebaseerd op de loonaangiften bij de Belastingdienst en omvat onder meer alle banen van werknemers bij Nederlandse bedrijven. Het gaat om alle banen waarvoor loonaangifte is gedaan: ook banen van personen die buiten de beroepsbevolking vallen (jonger dan 15 jaar of ouder dan 64 jaar), banen van minder dan twaalf uur per week en banen van directeur-grootaandeelhouders en stagiaires. De volgende tabellen zijn gebaseerd op de Polisadministratie (en haar voorganger, de Enquête Werkgelegenheid en Lonen):

 • Werkgelegenheid
 • Banen; lonen en arbeidsduur
 • Banen van werknemers; regio
 • Banen van werknemers; SBI
 • Hoofdbanen
 • Incidentele loonontwikkeling.

De tabellen van Arbeidsrekeningen zijn mede gebaseerd op de Polisadministratie. Daarnaast is gebruik gemaakt van andere bronnen, zoals de Nationale Rekeningen, de Enquête Beroepsbevolking (EBB), de loonaangifte gegevens van werkgevers, en het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Arbeidsrekeningen integreert deze bronnen tot een samenhangend beeld van de arbeidsmarkt, waarbij onder andere ook de banen van zelfstandigen toegevoegd worden. Tabellen gebaseerd op Arbeidsrekeningen zijn:

 • Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume en werkzame personen, kwartalen
 • Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers, kwartalen
 • Arbeidsrekeningen; arbeidsvolume naar bedrijfstak en geslacht
 • Arbeidsrekeningen; beloning en arbeidsvolume van werknemers, bedrijfstak
 • Arbeidsrekeningen; arbeidsmarktdynamiek
 • Arbeidsrekeningen; persoonskenmerken