Waarom zijn er maxima voor het aantal getoonde cijfers en het aantal te downloaden cijfers?

Er kunnen maximaal 20 duizend cijfers op het scherm getoond worden en je kunt maximaal 1 miljoen cijfers downloaden. Dit heeft vooral te maken met de wachttijd voor het laden van de gegevens; bij grotere aantallen kan die aanzienlijk oplopen. Grotere aantallen gegevens zijn alleen op te halen via het opendataportaal van StatLine. Binnen een tabel kunt u via de knop downloaden rechts boven de tabel altijd direct naar dezelfde tabel in het opendataportaal:
naar Dataportaal