De uitkering bovenmatige ziektekosten (zgn. 1%-regeling) aan huidig en voormalig personeel) viel voorheen onder categorie 1.0. Valt dit nu onder 1.1 of moet dit worden gezien als een sociale uitkering met 1.2?

De uitkering bovenmatige ziektekosten valt onder categorie 1.2 vanwege het sociale karakter van de uitkering.